Αντιδραστήριο Tollen's σε καρβονυλικές ενώσεις

Οξείδωση καρβονυλικών ενώσεων με αντιδραστήριο Tollen's


Οι αλδεΰδες οξειδώνονται από ήπια οξειδωτικά όπως το αντιδραστήριο Tollen's και το αντιδραστήριο Fehling. Στην πρώτη περίπτωση σχηματίζεται κάτοπτρο αργύρου  ενώ στην περίπτωση του αντιδραστηρίου Fehling κεραμέρυθρο ίζημα Cu2O,  (παρουσιάζεται σε άλλο πείραμα). 
   Είναι σημαντικό οι μαθητές να δουν και τα δύο αυτά πειράματα ώστε να μην προσπαθούν να φανταστούν πως είναι το κεραμέρυθρο ίζημα ή τι είναι το κάτοπτρο αργύρου. Εξάλλου, το πείραμα μπορεί να γίνει με τη χρήση γλυκόζης για καρβονυλική ένωση η οποία είναι ακίνδυνη.Το αντιδραστήριο Tollen's δεν υπάρχει διαθέσιμο στο εργαστήριο. Παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια του πειράματος. Κι αυτό γιατί σχηματίζει στην επιφάνειά του αζίδιο του αργύρου (Ag3N) που είναι σώμα εκρηκτικό. Γι' αυτό και δεν διατηρείται επί μακρόν αχρησιμοποίητο και δεν πρέπει να θερμαίνεται μόνο του. Το πλεόνασμα αφού εξουδετερωθεί με αραιό οξύ πρέπει να πετιέται.


Τα υλικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Ογκομετρικός Κύλινδρος                                     
Σταγονόμετρο    
Γυάλινο χωνί                                                  
Δοκιμαστικοί σωλήνες                                                     
Ποτήρι ζέσεως  
Λύχνος                                        
Διάλυμα NaOH 2M
Διάλυμα γλυκόζης 0,5Μ  (Διαλύονται  9g γλυκόζης σε 100ml Η2Ο)
Διάλυμα π. NH3 (εμπορίου)
Διάλυμα AgNO3 0,1M  (Διαλύονται 1,7g AgNO3 σε 100ml Η2Ο)Η παρασκευή του αντιδραστηρίου Tollen's έχει ως εξής:

Σε δοκιμαστικό σωλήνα εισάγουμε 2ml διαλύματος AgNO3
Προσθέτουμε 4-5σταγόνες διαλύματος ΝαΟΗ 2Μ
Προσθέτουμε στάγδην διάλυμα ΝΗ3 μέχρι να διαλυθεί το ίζημα

Απαιτείται προσοχή ώστε να μην προστεθεί παραπάνω ποσότητα αμμωνίας.
 Είναι προτιμότερο να λαμβάνεται το υπερκείμενο διαυγές διάλυμα...

Η διαδικασία ανίχνευσης είναι η εξής:

Σε δοκιμαστικό σωλήνα εισάγουμε 2ml αντιδραστηρίου Tollens    
Προσθέτουμε 2ml διαλύματος Γλυκόζης 0,5Μ
Θερμαίνουμε στο υδρόλουτρο

Για να δείτε το πείραμα πατήστε εδώ.