Αντικολλητικά σκεύη

Κι άλλη οργανική Χημεία...


Το υλικό με το οποίο επικαλύπτονται  τα αντικολλητικά σκεύη, είναι το Teflon.
Το Teflon προκύπτει από τον πολυμερισμό του τετρα-φθορο-αιθενίου: F2C = CF2
Το Teflon κάνει τις επιφάνειες πιο ανθεκτικές στην επίδραση της θερμοκρασίας και σε πολλά δραστικά αντιδραστήρια.


Τα τηγάνια με επικάλυψη Teflon δεν «κολλούν», επειδή τα συστατικά των τροφίμων δεν αντιδρούν με το αδρανές υλικό επικάλυψης. Πώς παρασκευάζεται το F2C = CF2;


 CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2HF
        CH4 + 3Cl2 → CHCl3 + 3HCl
         CHCl3 + 2HF →  CHClF2 + 2HCl
Θ
            2 CHClF2 CF2CF2 + 2 HCl

Βιβλιογραφικές αναφορές: Αναστάσιος Βάρβογλης, Χημεία και καθημερινή ζωή, Κάτοπτρο 2006