Δύο περιπτώσεις αυτανάφλεξης μίγματος

Κύριε, αν τα ανακατέψουμε όλα τι θα γίνει...;


Η αυτανάφλεξη μίγματος,  σαν έννοια  και μόνο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Πόσο μάλλον όταν προέρχεται από την ανάμιξη ενός στερεού με ένα υγρό.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται δύο (2) περιπτώσεις αυτανάφλεξης μίγματος.
Στην πρώτη περίπτωση έχουμε την αυτανάφλεξη μίγματος ΚClO3 με ζάχαρη άχνη και πυκνό H2SO4.
Το δεύτερο πείραμα είναι η αυτανάφλεξη μίγματος KMnO4 και γλυκερίνης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δύο γουδιά, με στερεό ΚΜnO4, εκ των οποίων το ένα έχει υποστεί λειοτρίβηση. Η προσθήκη της γλυκερίνης (από το φαρμακείο), προκαλεί την αυτανάφλεξη μόνο στο λειοτριβημένο στερεό (αύξηση της επιφάνειας επαφής). Το παράδοξο του πειράματος είναι πως μόλις προστεθεί λίγο νερό και στο 2ο γουδί, επέρχεται και σ' αυτό (λιγότερο έντονη) ανάφλεξη, πιθανόν λόγω του γεγονότος ότι με την προσθήκη μικρής ποσότητας νερού, έχουμε μεγαλύτερη "προσέγγιση" των αντιδρώντων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα της αντίδρασης.
Το πείραμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ενότητα Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και στην οξειδοαναγωγή.Και τα δύο πειράματα πάντως είναι κατάλληλα και για την περίπτωση εκμάθησης κανόνων ασφαλείας, επισημαίνοντας πως δεν αναμιγνύουμε υλικά στο εργαστήριο αν δε γνωρίζουμε τις οδηγίες, απαντώντας σε ένα από τα "κλασσικά" ερωτήματα των μαθητών: "Κύριε αν τα ανακατέψουμε τι θα γίνει;"
Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής:

Πείραμα 1:
KClO3 (στερεό)
Ζάχαρη άχνη
Η2SO4 (πυκνό)
Sr(NO3)(δίνει κόκκινο χρώμα στη φλόγα)
Ποτήρι ζέσεως
Ύαλος ωρολογίου (για να σκεπάσουμε το ποτήρι με το μίγμα, προς αποφυγή εκτίναξης σταγονιδίων Η2SO4)
Σταγονόμετρο

Πείραμα 2:
ΚΜnO4 στερεό
Γλυκερίνη (από το φαρμακείο)
Γουδί λειοτρίβησης

Για να δείτε το πείραμα πατήστε εδώ.