Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019


Καλή σχολική χρονιά 


      Να ξεκινήσουμε με τρία πειράματα για Α' και Γ' Λυκείου

           Η μαγική σταγόνα (ένα πείραμα διαλυτότητας)
  
                  

Ταυτόχρονη έκλυση και ανίχνευση οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα


Χημικό ρολόι Ιωδίου: 

Ένα εντυπωσιακό πείραμα Χημικής Κινητικής