Φύλλο αξιολόγησης για την ασφάλεια στο εργαστήριο

Φύλλο αξιολόγησης
Ονοματεπώνυμο μαθητή……………………………………………………………………
Τάξη……………………………  Αριθμός ομάδας…………………………………………


Στην παρακάτω εικόνα εντοπίστε 15 από τα 20 εμφανιζόμενα λάθη που εγκυμονούν κινδύνους:


1.      ………………………………………………………………………………………
2.      ………………………………………………………………………………………
3.      ………………………………………………………………………………………
    4.      …………………………………………………………………………………………
    5.      …………………………………………………………………………………………
    6.      …………………………………………………………………………………………
    7.      …………………………………………………………………………………………
    8.      …………………………………………………………………………………………
    9.      …………………………………………………………………………………………
10.  …………………………………………………………………………………………
11.  …………………………………………………………………………………………
12.  …………………………………………………………………………………………
13.  …………………………………………………………………………………………
14.  …………………………………………………………………………………………
15.  …………………………………………………………………………………………

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και οι 20 απαντήσεις προκειμένου να τις έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός.
1.    Υπερβολικός αριθμός αντικειμένων που μπορεί να γίνει αιτία να ρίξουν οι μαθητές συσκευές   από τον πάγκο.
2.     Οξύ που έχει πέσει πάνω στον πάγκο
3.     Μαθητής αδειάζει διάλυμα από μία πολύ μεγάλη μπουκάλα
4.     Φιάλες γκαζιού σε σημεία στα οποία μπορεί να πέσουν ή να χτυπηθούν
5.     Μαθητής πάνω σε σκαμνί προσπαθεί να φτάσει βαρύ αντικείμενο που βρίσκεται ψηλά.
6.     Δοχείο στην άκρη του ντουλαπιού που μπορεί να πέσει.
7.     Μαθητής προσπαθεί να ανάψει με κερί αέριο που εκλύεται από συσκευή και πιθανόν να είναι εύφλεκτο.
8.     Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων στην άκρη του πάγκου.
9.     Τρόφιμα ανάμεσα σε τοξικές χημικές ουσίες.
10.      Εύφλεκτος διαλύτης (ακετόνη) κοντά σε φλόγα.
11.      Υδράργυρος που έχει πέσει πάνω στον πάγκο.
12.      Υγρό αναρροφάται με το στόμα από δοχείο.
13.     Χάρτης που δεν έχει κολληθεί καλά και μπορεί να πάρει φωτιά από το λύχνο που είναι κοντά.
14.      Συσκευές που δεν στηρίζονται καλά.
15.      Αναμμένος λύχνος κοντά στα αντιδραστήρια. 
16.      Σκαμνί αναποδογυρισμένο που μπορεί να πέσει παρασύροντας τα υπόλοιπα.
17.      Μαθητής με βρεγμένα χέρια βάζει καλώδιο στην πρίζα.
18.      Σκαμνιά και τσάντες εμποδίζουν τους διαδρόμους.
19.      Ελεύθερα μακριά μαλλιά.
20.      Φαρδιά και χαλαρά ρούχα.