Καπνιστά τρόφιμα: Μια "νοθεία" υπέρ των καταναλωτών

Τα καπνιστά τρόφιμα είναι γνωστό ότι .αρέσουν σε πολλούς. Η διαδικασία όμως  του καπνίσματος επιβαρύνει τα τρόφιμα με πολυπυρηνικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν καρκινογόνα ενώ ΔΕΝ συμβάλουν στο άρωμα.Απεναντίας, οι ενώσεις που δίνουν τη μυρωδιά του καπνιστού:
  • ΔΕΝ είναι καρκινογόνες (είναι κυρίως φαινόλες)
  • Παρασκευάζονται συνθετικά και κυκλοφορούν στο εμπόριο


Πολλά καπνιστά δεν έχουν υποστεί διαδικασία καπνίσματος, απλά εμπλουτίζονται με τις ουσίες που δίνουν τη μυρωδιά του καπνιστού.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αναστάσιος Βάρβογλης, Χημεία και καθημερινή ζωή, Κάτοπτρο 2006