Μπλε μπουκάλι: Κινητική, Ισορροπία, Οξειδοναγωγή


Όταν η ηρεμία αλλάζει το χρώμα...

Το "Μπλε μπουκάλι" είναι ένα πολύ εντυπωσιακό πείραμα, ,με προεκτάσεις σε πολλά κεφάλαια της Χημείας, και αναφορικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα κεφάλαια της Χημικής Κινητικής, της Χημικής Ισορροπίας και της Οξειδοαναγωγής.

Αυτό που συμβαίνει είναι η αλλαγή χρώματος από μπλε σε άχρωμο, όταν η φιάλη ηρεμεί. Με την ανακίνηση το άχρωμο διάλυμα γίνεται πάλι μπλε κοκ.


Από εργαστηριακά σκεύη απαιτείται απλά (για την εκτέλεση του πειράματος) μία σφαιρική φιάλη των 500ml και ένα ελαστικό πώμα.

Για την παρασκευή του διαλύματος εισάγουμε στη σφαιρική φιάλη των 500ml:
10g γλυκόζη ή φρουκτόζη (από super market)
6g NaOH ή  8g KOH 
Σταγόνες από δείκτη κυανό του μεθυλενίου
300ml απιονισμένο νερό

Για να δείτε την παρασκευή του διαλύματος και την εκτέλεση του πειράματος πατήστε εδώ.