Κενό αέρος - Βάλτε τις μάσκες


Από που προέρχεται το οξυγόνο στις μάσκες οξυγόνου στα αεροπλάνα; 


Αποθηκεύεται σε φιάλες; Πόσο επικίνδυνο είναι;


Είναι προφανές ότι η  ύπαρξη Ο2 σε φιάλες υπό πίεση μέσα στο αεροπλάνο αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Γι' αυτό έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος για τη γρήγορη  παρασκευή οξυγόνου στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. 

2ΝaClO3 -> 2NaCl + 3O2

ΔΗ= -90Κκαι  ΔS = 512J∙K-1

ΔG = ΔH - ΤΔS

Βλέπουμε ότι η ΔG της αντίδρασης είναι αρνητική.
Η  αντίδραση αυτή λοιπόν είναι αυθόρμητη.


Με την  πτώση της μάσκας στο αεροπλάνο, πραγματοποιείται η παραπάνω αυθόρμητη αντίδραση.

Για την (έγκαιρη) έναρξη της αντίδρασης πέφτει μικρή ποσότητα Fe.